Palvelukuvaus

Palvelumme on kokonaisuus, joka sisältää vaatimusmäärittelyn, tehtävien suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttäjäkoulutuksen ohjelmiston käyttöön ja jatkuvan ylläpidon. Alla on kuvattu Odoo projektin eri vaiheita ja palveluita. Laajan Odoo toimituspaketin käyttöönotto voi sisältää muitakin tehtävävaiheita. Olemme myös tuotteistaneet kaikki toimitusmallimme.

Esiselvitys  

Toiminnanohjauksen käyttöönottoprojekti kannattaa aloittaa kartoittamalla tärkeimpiä kehityskohtia ja tiedostamalla mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Esiselvityksessä käydään läpi asiakkaan nykytila ja olemassaolevat IT ratkaisut sekä suunnitellaan haluttu tavoitetila. Esiselvityksen avulla saadaan myös tarkennettua hinta-arvio varsinaiselle toimitusprojektille.

Pilotointi  

Esiselvityksen jälkeen luomme tietokannan Odoo -palvelimelle ja laitamme "virrat päälle". Tässä vaiheessa voidaan myös tuoda mahdollisia perustietoja Odooseen (asiakkaat, toimittajat, tuotteet yms) muista järjestelmistä tai jos tietoja on vähän, ne kannattaa yleensä syöttää käsin. Samalla tuleva pääkäyttäjä tutustuu sovelluksen käyttöliittymään ja voi tehdä huomioita muutostarpeista. Kokemus on osoittanut, että Odoo ratkaisua ei kannata "ylisovittaa" omaan tarpeeseen, vaan käyttöönotto tehdään ketterästi yleisesti hyväksi havaittuja toimintatapoja käyttäen (80/20 sääntö). Näin kalliiksi tulevat ja aikaavievät "sovitukset" minimoidaan ja Odoo saadaan nopeasti testikäyttöön.

Koulutus  

Pilottivaiheessa pidetään myös koulutus toimittajan pääkäyttäjälle. Kun pilotti siirretään tuotantoon, pidetään loppukäyttäjäkoulutus, jossa kaikki Odoo käyttäjät pääsevät tutustumaan järjestelmään. Yleensä käyttöönottovaiheessa loppukäyttäjiltä saattaa tulla vielä muutostarpeita/toiveita, mutta tärkeintä on, että uuden ohjelmiston käyttö aloitetaan heti.

Käyttöönotto  

Käyttöönotto tehdään, kun asiakas ja toimittaja yhdessä toteavat, että pilottiratkaisu on riittävästi testattu ja se halutaan ottaa laajempaan käyttöön. Tässä vaiheessa luodaan käyttäjätunnukset ja käyttöoikeudet kaikille Odoo -käyttäjille. Tärkeätä on, että järjestelmän käyttö aloitetaan heti, jotta ihmiset tottuvat uuteen ohjelmistoon ja yhtenäisiin toimintatapoihin. 

Asiakastuki ja ylläpitopalvelu  

Tavoitteemme on pitää pilvipalvelu käyttökunnossa 24/7, lukuunottamatta etukäteen ilmoitettuja lyhyitä huolto/päivityskatkoksia. Toteutunut SLA-taso on 99,98%. Ylläpitopalveluumme sisältyy 24/7 palvelinten valvonta, tietoturvapäivitykset ja päivittäinen varmuuskopiointi. Asiakastukemme palvelee arkisin klo 9-17 (sähköposti, puhelin). Muusta tukipalvelusta voidaan sopia erikseen.

Ulkoistuspalvelu  

Voimme myös ylläpitää Odoo tietoja asiakkaan puolesta (esim. CRM), jos asiakas haluaa ottaa Odoo ratkaisun käyttöön heti, mutta ei ole aikaa kouluttautua Odoo toimintoihin riittävästi. Tällaisia tilanteita voi olla esim. uuden projektin käynnistysvaihe, jossa asiakkaan kaikki resurssit ovat sidottuina asiakasprojektiin, eikä asiakkaalla vielä ole toiminnanohjausta, mutta tarvetta sille on heti projektin alusta lähtien. Ulkoistuspalvelun työmäärä ja sisältö sovitaan erikseen. Kysy lisää!

Konsultointi  

Tarjoamme yrityksille 1-2 tunnin ilmaisen IT-tarvekartoituksen (nykytila/tavoitetila). Saat meiltä myös laajempia toiminnanohjauksen konsultointipalveluja, jos sinulla esim. jo on Odoo ratkaisu, johon tarvitset opastusta tai kehitystukea.